Archive for October, 2005

Flamingoland begint bouw SLC

Sunday, October 23rd, 2005

Maar dat was nog niet alles. Toen de boosterbike halverwege dit seizoen geopend werd maakte het park gelijk bekend dat dit niet alles was. In 2006 zou er opnieuw een achtbaan worden toegevoegd aan het Engelse pretpark. Opnieuw had Vekoma de opdracht gekregen om een baan te maken voor dit park.

Niet veel later werd bekend dat het om een SLC zou gaan, een zogenaamde Suspended Looping Coaster. Het zou een custom ontwerp worden, dit wil zeggen dat hij specifiek voor die locatie ontworpen werd. Ook maakte het park bekend dat de Bullet, een Schwarzkopf shuttleloop plaats moest maken voor deze baan. Op 25 september draaide deze achtbaan zijn laatste rondes met publiek.

De bullet stond al langer bekend als “probleembaan”. Mede door zijn leeftijd had deze baan erg veel onderhoud nodig, ook was hij niet echt soepel meer. Dit, en nog een aantal andere redenen, deden het park besluiten om de baan af te breken.

bron; www.weeweeslap.com
bron; www.weeweeslap.com
Klik op de plaatjes voor een grotere versie

Afgelopen week zijn de eerste onderdelen voor deze achtbaan ter plekke verschenen. Naast de Corkscrew, de oudste achtbaan van het park ligt de nieuwste telg rustig te wachten op de dag dat de constructie begint. Op het moment worden de betonvoeten voor de baan gestort. Het zal waarschijnlijk niet lang meer duren voordat de eerste baandelen op hun plaats worden gemonteerd.

bron; www.weeweeslap.com
bron; www.weeweeslap.com
Klik op de plaatjes voor een grotere versie

Begin volgend seizoen moet deze achtbaan af zijn. Met dank aan Weeweeslap voor de foto’s.

Bedrijfsongeval in de Efteling

Friday, October 21st, 2005

Hulpverleners waren snel ter plaatse maar het mocht niet meer baten. De 55 jarige externe bouwmedewerker overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Zelfs de komst van een traumahelikopter mocht niet meer baten.

Op het moment loopt er een onderzoek naar de oorzaak van dit ongeval. Zowel de politie als de arbeidsinspectie zijn bezig om een oorzaak te achterhalen. De Efteling betreurt het ongeval zeer en haar medeleven gaat uit naar de nabestaanden van het slachtoffer.

Funfair Boulevard 2

Wednesday, October 19th, 2005

Maar naast de arena zal dit keer geen wildwaterbaan staan. Ook het 60 meter hoge reuzenrad komt niet naar Amsterdam, de locatie is veranderd. Dit jaar zal in Den Bosch de grootse kermis plaatsvinden. Met nieuwe attracties en nieuwe vermaakzaken. De organisatie beloofd een grotere kermis als vorig jaar met een lagere prijs.

Terwijl in Amsterdam een prijs van 3 euro laag is, is in Noord Brabant een prijs van 2 euro pas echt laag. Dit zal dan ook de maximum ritprijs zijn op de Funfair Boulevard 2006. Ook het verschil tussen grootvermaak en groot-grootvermaak zal verdwijnen, alleen het verschil tussen kinderzaken en grootvermaak blijft bestaan!

Over de attracties is nog niet veel losgelaten, wel repte de flyer die is uitgedeeld aan een aantal mensen (hieronder afgebeeld) over de Eurostar en de Wildwasser, volgens de folder de grootste verplaatsbare achtbaan en wildwaterbaan ter Wereld. Nu is grootste alleen toepasbaar op de wildwaterbaan, over de Eurostar is alleen te zeggen dat het de apartste en pijnlijkste verplaatsbare achtbaan ter wereld is. Dit neemt niet weg dat het zeer uniek is dat deze baan naar Nederland komt om zijn ritjes te geven!

De Funfair Boulevard zal geopend zijn vanaf 15 juni tot 2 juli 2006 en zal te vinden zijn bij de Brabanthallen in Den Bosch.

www.themepark.nl

Bron: Themepark; Klik op het affiche voor een grotere versie.

Scheepslogboek "Den Hollander"

Wednesday, October 19th, 2005

Het omlooppad vanaf de Fata Morgana naar de Pegasus is al maanden afgesloten, het meer naast de Piranha is leeggepompt en de betonwagens rijden af en aan. De bouw van de Vliegende Hollander is begonnen en men hoopt de attractie in de loop van het volgende zomerseizoen te openen!

De vliegende Hollander is het eerste grote project van Kumbak Coasters. Kumbak Coasters bestaat uit een aantal oud medewerkers van Vekoma die na de reorganisatie zich niet meer konden vinden in de nieuwe bedrijfsstructuur. Ze besloten Vekoma achter zich te laten en een nieuw bedrijf op te richtten, Kumbak Coasters was geboren. Het zal niemand verbazen dat Kumbak een verbastering is van het Engelse Come Back wat terugkomst, verrijzing betekend.


De vliegende Hollander wordt een waterachtbaan. Dit is een combinatie van een waterattractie met een achtbaan. Dit zijn ook gelijk alle gegevens die we op dit moment van dit project hebben. De Efteling wil nog maar weinig loslaten over dit project en tegelijkertijd komen er steeds meer geruchten. Een hefbrugmechanisme, een overbanked turn, vele animatronics en sc讥s en een dubbel station zijn maar enkele van deze hardnekkige geruchten die niet worden bevestigd, maar ook niet ontkent.

In voorbereiding op de bouw van de vliegende Hollander is de Kombuijs al neergezet. Een nieuwe eetgelegenheid waar verschillende snacks te halen zijn. Ook hier vind je een klein terrasje, dit is gebouwd op een authentieke steiger. Het is een kwestie van tijd voordat deze steiger ook daadwerkelijk in het water staat!


Het detail is opmerkelijk, de muren worden zo bewerkt dat ze oud lijken en dit lukt wonderlijk goed. De kleur van het mos is net echt en ook witte schimmelplekken lijken er bewust op bepaalde plekken op gezet. De muren zijn niet van plastic maar gemetseld, er is nog geen grote betonplaat gezien op de bouwplaats. Het lijkt er steeds meer op dat er kwaliteit wordt neergezet in de Efteling.

De bouw van de vliegende Hollander gaat snel, voordat foto?s geplaatst zijn lijken ze alweer achterhaald te zijn. Toch proberen we jullie op de hoogte te houden over de bouw van deze nieuwe attractie! Klik op de onderstaande foto voor de fotogalerie die we hebben gemaakt over deze nieuwe sensatie. Hieronder vind je ook een paar passages uit het logboek van de vliegende Hollander. Veel plezier!


– 13 april 1665 – Thuis

Eindelyck is voor my den groote dag aengebroocken. Heeden sal Ik worden benoemd tot Kapitein der VOC door de Heeren Bewindhebbers van den Compagnie. Myn schip Den Hollander is in aenbouw en thans binnen enkele maenden klaer voor zyn eerste reis naer De Oost. Het schip sal het snelste van den Compagnie zyn, tot heeden toe gebouwd. Soo snel als werden Wy gedraeghen op vleughels. Ja, Wy sullen werckelyck vlieghen over de golven van de see?

Morghen inspecteer Ik myn handelswaer, die tegen hoogen winst sal worden geruild met de speceryen uit De Oost. Een afspraeck is gemaeckt om seelui in dienst te nemen ende Ik soek nog eenen goeden eerste stuurman.

Teevens mocht Ik vanwegen myne benoemingh de harthelycke ghelukwenschen in ontvanghst neemen van myn verloofde Catharina. Wy ghaan nu spoedigh in het huwelyck treeden. Een prachtig zyden kostuum wordt my volghenden weeck aengemeeten voor het huwelycksfeest.


– 22 oktober 1668 –
Retourvaert uit De Oost

Wy maecken goede vaert, de thuysreis loopt voorspoedigh. Een storm van drie etmaelen heeft myn schip Den Hollander niet gedeerd. Wy hebben den Oceaan sonder werckelycke teegenslagh doorkruyst ende voorby De Kaep voorraeden ingeslaeghen. Wy sullen binnen zeeven weecken terugh in Goeree syn, sowaer Ik Willem van der Decken heet!

Op de Molucken werden kruydnaeghelen, foelie ende nootmuskaet van den hoogste kwaliteit verkreeghen. De laeding houdt zich goed en sal in Holland een hooghe prys brenghen. Ik kan tevreeden syn.

In Amsterdam ben Ik ontbooden op een byeenkomst van de Heeren Zeventien. Sal my een belooningh wachten ? Dat zou my zeer geleeghen koomen, aenghesien Ik een staetigh huys wil laeten bouwen aen de stadswal. Een man van aensien moet in weelde leeven!

Voor myn vrouw Catharina kocht Ik een fyne, zilveren pomander met roosemaryn; een welgeurend sierraed voor aen haer ceintuur. Zy heeft my zeecker gemist ende het sal haer zeer verblyden!


– 5 maart 1670 –
Heenvaert naar Batavia

Logboeck, het gaet my voor de wind! Heeden kan Ik myzelve reeckenen tot de meest in aenzien staende Schippers van Den Compagnie! Myn schip, Den Hollander, blyckt een betrouwbaeren compaen waermeede Ik ende myn seeluy de kraghten der natuur eenvoudigh bedwinghen kunnen! Voor ons bleeck gheen see te hoogh! Wy syn vertrocken uit het lieve Vaderland ende zetten koers naer Batavia, alwaer den Gouverneur Generael my sal opwachten ende onderscheyden met eenen gouden penning voor myn verdiensten voor Den Compagnie. Daarna vaeren wy door over de Chineese See naer Japan, voor het opstellen van een handelsbetrekkingh! Ik verheugh my nu reeds op de aenschaf van eenen kimono. Dit kleedinghstuk sal in Holland veel opzien baeren!

De bouw van myn staetighe huys in Holland vordert voorspoedigh. Na myn thuyskomst sullen Catharina en Ik deze woningh betrekken.

Mack ontwikkelt door!

Saturday, October 15th, 2005

Begin dit jaar kwam Vekoma met hun Pandora’s Box Een darkride achtige attractie met meerdere dimensies. Het concept was simpel maar uniek, en bovendien kan een Pandora’s Box op een klein oppervlak worden gebouwd. Op de IAAPA beurs van 2004 was er veel interesse voor de Pandora’s Box, maar ondanks dat is er nog geen een verkocht.

Mack hoopt dit beter te doen. Afgelopen week kwam het Duitse bedrijf met twee nieuwe achtbaan concepten naar buiten. Na de E-Motion achtbaan waarbij de wagentjes in de bochten meedeinen met de beweging, wilde Mack dit concept ook toepassen op een omgekeerde achtbaan. Dit is gelukt; de twee nieuwe concepten waarmee het bedrijf op de proppen kwam waren de Inverted Powered Coaster en de Flying Powered Coaster.

Inverted Powered Coaster
Powered staat voor gemotoriseerd. Dit wil zeggen dat de achtbaan aangedreven wordt en dus niet alleen werkt op zwaartekracht. Dit heeft als voordeel dat er unieke bewegingen kunnen worden gemaakt. Accelereren terwijl een trein de heuvel op gaat, remmen wanneer hij naar beneden rijdt, maar ook op rechte stukken kan er plots versneld en vertraagd worden. De Inverted Powered Coaster zal gebruik maken van karretjes die van links naar rechts kunnen slingeren. De treinen kunnen worden aangepast aan de wensen van het park; wil men twee karren per trein dan is dat mogelijk, wil men een trein van 20 karretjes lang dan is dat ook geen probleem.

Bij dit nieuwe treintype gaat Mack gebruik maken van een nieuw soort beugel. De Inverted Powered Coaster zal een opgedeelde lapbar hebben, zowel links als rechts zit een deel dat individueel ingesteld kan worden. Dit systeem zal bijdragen aan een comfortabele rit.

Mack Powered Inverted Coaster
Klik op het plaatje voor een grotere versie.

Flying Powered Coaster
Waarom het woord "flying" in de naam Flying Powered Coaster zit weten we op het moment niet. De constructie lijkt totaal niet op de Flying Coasters van bijvoorbeeld Vekoma en B&M. Het Mack concept lijkt meer op een uitgebreide versie van de Inverted Powered Coaster. Deze karretjes kunnen niet alleen van links naar rechts schommelen, ook kunnen ze van voor naar achter schommelen waardoor G-krachten extra heftig overkomen. Ook zijn er meer thematisatie mogelijkheden en kan de Flying Powered Coaster een interactieve achtbaan worden!

Mack wil in de Flying Powered Coaster de mogelijkheid inbouwen dat bezoekers zelf de snelheid van hun karretje kunnen regelen. Ook zijn er andere interactieve elementen mogelijk zoals waterkanonnen. De afbeeldingen hieronder geven twee concepttekeningen weer van de nieuwe karretjes voor de Flying Powered Coaster.

Mack Powered Inverted Coaster

Mack Powered Inverted Coaster
Klik op de plaatjes voor een grotere versie.

Of deze concepten gaan aanslaan moet men nog maar afwachten. Mack is het zoveelste bedrijf wat komt met een omgekeerde achtbaan en het is ook moeilijk om in dit segment iets unieks toe te voegen. Doordat de baan aangedreven is kunnen er unieke dingen worden gedaan met de bewegingen van de karretjes en is dit type achtbaan ook uiterst geschikt voor een combinatie van een achtbaan met een darkride. Het idee is zondermeer apart, maar of de parken er ook zo over denken is nog even afwachten!

Grote lichtparade Slagharen

Friday, October 14th, 2005

Zodra de schemering valt worden alle attracties en de Main Street met honderdduizenden lampjes sfeervol verlicht.

Verlichte voertuigen met characters, danseressen, muziek en nog veel meer zorgen voor een spetterende afsluiting van de dag. Ook de kinderen kunnen meelopen in deze indrukwekkende parade.Vooraf aan dit prachtige schouwspel kunnen de bezoekers vanzelfsprekend de gehele dag onbeperkt gebruik maken van de meer dan 40 attracties voor jong en oud, en ook gratis de circus- en showvoorstellingen bezoeken.

De all-in entreeprijs is 18 euro per persoon. Voor kinderen t/m 3 jaar is de entree gratis.

Dreiging zelfmoord Disneyland

Friday, October 14th, 2005

De 48 jaar oude man, een voormalig beveiligingsbeambte van het park, klom naar de top van het gebouw dat de Space Mountain achtbaan huisvest en bleef daar ruim 2 uur zitten. Hij droeg hierbij een wit T-shirt met de daarop in rode verf de teksten BLOED, SOS en ONTHULLING VAN DE WAARHEID. Ook plaatste hij een mes op zijn keel om zijn dreiging kracht bij te zetten.

De reden die voor deze actie gegeven is, is de onvrede van de man met betrekking tot zijn onslag 3 maanden eerder. De man werd ontslagen voor het negeren en verbreken van de parkregels, onder meer voor het gebruik van schuttingtaal tijdens het werk.

Na twee uur durende onderhandelingen met politie en brandweer is de man zonder verdere problemen weer naar beneden gekomen.

Joris Lutz in TiTa Tovenaar

Friday, October 14th, 2005

"Het is natuurlijk jammer voor Sander-Jan, maar deze kans kan ik niet voorbij laten gaan. Ik maak nu mijn officiële musicaldebuut in de magische wereld van TiTa Tovenaar. Vanaf maandag ga ik me volledig storten op Tom de Tuinman. Ik ben nu het script aan het lezen en moet me dat in korte tijd eigen maken. Het is een komische rol, waarbij het leuke is dat ik die kan neerzetten, omdat Tom niet bestond in de televisieserie." Over de oorspronkelijke serie zegt hij: "TiTa Tovenaar staat in mijn ogen voor een wonderlijke wereld die eigenlijk niet helemaal is thuis te brengen. Ik denk dat het voor heel veel mensen iets herkenbaars heeft. Bovendien is de magie en het wonderlijke iets van alle tijden. Ik ondervind dat nu ook met het voorlezen aan mijn zoon. Ik weet zeker dat we met de musical het gevoel van die wondere wereld zullen oproepen."

Dancing with the Stars
Joris Lutz, geboren op 17 april 1965 te Rotterdam, werd bekend door de televisieserie Ha die Pa, waarin hij samen met zijn vader, Luc Lutz, vader en zoon speelde. Naast zijn televisie-ervaring was hij ook te zien op de planken in onder andere de musicals Peter Pan en Belle en het Beest. Lutz presenteert momenteel het RTL 4 programma Bestemming Nederland en eindigde twee weken geleden met danspartner Euvgenia Parakhina als vierde in Dancing with the Stars.

De Musical
In TiTa Tovenaar speelt Joris Lutz de rol van Tom de Tuinman, een nieuw personage dat niet in de serie voorkwam. Tom de Tuinman sluit in het verhaal vriendschap met tovenaarsdochter Tika en tovenaarsleerling Kwark. Samen beleven zij een geweldig avontuur wanneer ze vanuit het luchtkasteel afdalen naar het Grobbedal. De rol van TiTa Tovenaar wordt gespeeld door Erik Brey en jong talent Manon Novak vertolkt de rol van tovenaarsdochter Tika. Rop Verheijen, bekend van Goede Tijden Slechte Tijden, speelt de rol van tovenaarsleerling Kwark. In de musical woont de Tuinman tussen de Grobbedalers in het sprookjesachtige Grobbedal. Hij is verantwoordelijk voor de verzorging van de kruiden van kruidenheks Grobelia, gespeeld door Anne-Mieke Ruyten. Een andere bewoner van het dal is Grobbema, de moeder van Grobelia. Zij wordt gespeeld door Jette van der Meij, bekend van haar rol als Laura in Goede Tijden Slechte Tijden. De rol van de mopperige OpaTovenaar wordt vertolkt door Drukwerk-zanger Harry Slinger.

TiTa Tovenaar
De nieuwe familiemusical TiTa Tovenaar is gebaseerd op de succesvolle televisieserie van begin jaren ’70. Het is een coproductie van Efteling Theater Producties en V&V Entertainment, het theaterproductiebedrijf van Albert Verlinde en Roel Vente. De regie is in handen van Koen van Dijk die tevens verantwoordelijk is voor het script. Eerder stond Koen van Dijk met zijn creatieve team aan de basis van de succesvolle musical ‘Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer?’

De musical is vanaf 19 november 2005 exclusief te zien in het Efteling Theater. De voorstelling duurt ruim twee uur. Kaarten zijn te reserveren via 0900 – 0161 (€ 0,25 p.m.) of via www.efteling.com.