Archive for January, 2006

Spoorwegmuseum wint Award

Wednesday, January 11th, 2006

De award is een kunstwerk van de Maastrichtse kunstenaar Ton Freens. Het beeld zal vanaf deze week in het museum te zien zijn.

De vakjury, bestaande uit exploitanten van recreatiebedrijven en leisureconsultants, vond dat het Spoorwegmuseum de prijs verdient vanwege de geslaagde verbinding die het legt tussen het tonen van een museale collectie en de wereld van attractieparken. Het museum wil zijn gasten naast inhoud ook plezier bieden. Dat is goed gelukt volgens de jury.

Bijzondere waardering kreeg het Spoorwegmuseum voor:

  • De geslaagde uitwerking van het concept dat zich richt op hoogtepunten uit de wereld van de spoorwegen.
  • Het gebruik van zowel acteurs en moderne technologie waardoor het museum een dynamisch karakter krijgt.
  • De wijze waarop het monumentale stationsgebouw, waar het museum is gehuisvest, gerestaureerd is, en de 19e eeuwse sfeer is doorgevoerd.
  • De door het museum georganiseerde activiteiten zoals Winter Station en een Harry Potter Feest.
  • De aantrekkelijkheid van de website.

Het Spoorwegmuseum introduceert hierdoor een nieuwe dimensie in dagrecreatieland.

De ToerNed Attractie Award is een jaarlijkse prijs voor dagrecreatiebedrijven die zich op
bijzondere wijze onderscheiden. De prijs is in het leven geroepen door ToerNed: een federatie van dertig Nederlandse dagrecreatiebedrijven die samenwerken op het gebied van promotie en kennisuitwisseling. De federatie is in 1970 opgericht.

Met de prijs wil ToerNed het goede kwaliteitsniveau van de Nederlandse attracties onderstrepen en tevens een extra impuls geven aan de kwaliteit en attractiviteit van de Nederlandse dagrecreatiebedrijven.

De Award werd eerder uitgereikt aan:

2001 Heineken Experience, Amsterdam
2002 Het Land van Ooit, Drunen
2003 Ravotapia, Ouwehands Dierenpark, Rhenen
2004 Toverland, Sevenum

Recepten gezocht!

Tuesday, January 10th, 2006

Alle zorgcentra voor ouderen worden uitgenodigd om vóór woensdag 18 januari a.s. het lekkerste spruitjesrecept naar de Efteling te sturen. De beste inzendingen worden beloond met kaartjes voor het hele zorgcentrum voor de musical TiTaTovenaar.

OpaTovenaar roept samen met de Efteling alle zorgcentra voor ouderen op om vóór woensdag 18 januari a.s. de lekkerste spruitjesrecepten naar de Efteling te sturen. De recepten kunnen per post worden gestuurd worden naar: De Efteling, Afdeling Communicatie, Postbus 18, 5170 AA Kaatsheuvel. Mailen kan ook: communicatie@efteling.com. De winnaars ontvangen telefonisch bericht en zij zijn van harte welkom bij de musical TiTaTovenaar in het Efteling Theater. Eén van de winnaars ontvangt als extra prijs ook nog een bezoek van OpaTovenaar. Hij komt het winnende recept persoonlijk proeven.

Scheepslogboek 4 en 5

Monday, January 9th, 2006

Scheepslogboek IV
Den dertiende januari, zestienhonderdeenenzeventig – 13 januari 1671 –

Retourvaert uit De Oost
Het tey lyckt zich teeghen my te keeren. Wy deeden ghoede saecken in Batavia alswel in Japan. Maer de maendenlangen terughvaert wordt beheersd door swaere teeghenslaeghen! Tydens veele weecken van windstilte lagh Den Hollander sonder beweeghing, gelyck een dobber in de see. Myn bemanning werd gek van koude ende eensaemheid. God selve lyckt hier de hand in te hebben. Waeraen heb Ik dees straf verdiend?

Er heerscht honger, seeker nu de voedselvoorraed ten deelen is bedorven ende rantsoen is inghesteld. Teevens brak scheurbuyck uyt ende hebben wy gebeeden dat de hulp van onze chirurgyn zou slaegen. Hulp mocht heelaes niet meer baeten, waerop wij een aantal trouwe bemanninghsleeden jammerlyck verlooren.

Myn opperstuurmeester neemt my deze teeghenslaeghen persoonlyck kwalyck. Muytery leek op handen maer is door myn bytydse ingrypen voorkoomen ende de beraeamers sullen na aenkomst in Holland hun swaere straf niet ontloopen. Gheen leevende ziel sal myn leiderschap tarten of hy sal het met den dood bekoopen!

Scheepslogboek V
Den eerste februari, zestienhonderddrieenzeventig, – 1673 –

Thuis
Logboeck, Ik bevind myzelve op de toppen van myn roem, maar Ik ben dom geweest! Tydens een bacchanael in cafée‘Het Oorlam’ heb ik met myn kameraeden in dronckenschap gesproocken oover de plunderinghen. Dit geheym magh nimmer in den oopenbaerheid geraecken ende soveel zwyggeld heb Ik myn vrienden betaeld.

Tot myn geluk heb Ik verzweeghen, dat Ik in het diepste geheym werck aen een onderaerdse gangh, die myn huys sal verbinden met de haaven. So kan alle gestoolen smokkelwaer buyten zight van de Bewindhebbers van Den Compagnie opgeslaeghen worden!

Voor myn volghende vaert naer Batavia soek Ik nogh bemanninghsleeden. Men lyckt eenigzins te syn bevreesd vanweeghe myn harde beleid aen boord van Den Hollander. Maer het sal my seeker gelukken om de beste manschappen in dienst te neemen.

Ik, Schipper Willem van der Decken, sal weer vaeren naer De Oost!