2005; goed Efteling-jaar!

Vandaag maakte De Efteling de voorlopige resultaten over 2005 bekend. Het afgelopen jaar besteedde De Efteling uitgebreid aandacht aan de 200ste geboortedag van Hans Christian Andersen. Het Sprookjesbos was uitgebreid met "het Meisje met de Zwavelstokjes", een nieuwe Sprookjesshow met sprookjes de Deense schrijver stond op de planken van het theater en er werden talloze activiteiten georganiseerd. Daarnaast is er voortdurend aandacht voor kwaliteitsverbeteringen. Zo werd het groenontwikkelingsplan voortgezet, de Bobbaan en de Python kregen nieuwe treinen en in het hele park was nieuw gecomponeerde Efteling-muziek te horen.

Bezoekers
In 2005 brachten bijna 3,2 miljoen mensen een bezoek aan attractiepark De Efteling (85.000 minder bezoekers dan vorig jaar). Het voor- en naseizoen trokken meer bezoekers dan verwacht; de zomermaanden juli en augustus ieten door slecht zomerweer daarentegen tegenvallende bezoekersaantallen zien. Ook de Winter Efteling, die voor de zevende maal werd georganiseerd, was even succesvol als voorgaande jaren.

Voorlopige financiële resultaten
De voorlopige financiële resultaten voor alle bedrijfsonderdelen laten een positieve ontwikkeling zien. Het boekjaar wordt naar verwachting afgesloten met een bedrijfsresultaat (resultaat voor belastingen en bijzondere baten en lasten) van € 14,3 miljoen ten opzichte van 12,4 miljoen in het jaar 2004. De totale bedrijfsopbrengsten stegen van € 94 miljoen in 2004 naar € 95,5 miljoen in 2005. Aan deze stijging hebben alle bedrijfsonderdelen bijgedragen.

Prijzen in 2005
De Efteling sleepte in 2005 diverse prijzen in de wacht. In januari werd het park door het Nationaal Schoolreis Magazine uitgeroepen tot de Schoolreisbestemming van het Jaar. In februari volgde de THEA Classic Award (voor life time achievement) door de IAAPA, de overkoepelende organisatie van alle attractieparken ter wereld. In juni werd De Efteling door de Brand Asset TM Valuator uitgeroepen tot het Sterkste Merk van Nederland.

De musical De Kleine Zeemeermin, pas de tweede grote familieproductie op de planken van het Efteling Theater, ontving drie nominaties voor een Musical Award. Samen met haar adviesbureau Foodstep sleepte De Efteling in 2005 de NEXT Best Practice Award in de wacht. In december tot slot, kreeg de televisieserie Sprookjes een Vlaamse RTV-nominatie voor het beste jeugdprogramma.

Verwachtingen voor 2006
In het voorjaar van 2006 opent De Efteling de nieuwe spectaculaire attractie De Vliegende Hollander. Deze € 20 miljoen kostende attractie combineert elementen van een darkride, een achtbaan en een waterbaan. Met deze attractie hoopt De Efteling de resultaten van 2005 tenminste te evenaren. De resultaten zullen, zoals steeds, sterk afhangen van de weersomstandigheden.

Comments are closed.