Goed nieuws voor Alton Towers

In eerste instantie was het voor Alton Towers toegestaan om maximaal één keer per jaar een vuurwerkvoorstelling te houden. Dit is nu verhoogd naar drie keer per jaar en tevens mag men een onbeperkt aantal concerten houden. Ook is de grens van geluidsoverlast verhoogd van 32 dB naar 40 dB en is de boete van 5000 pond verlaagd naar 3500 pond.

De BALPPA (British Association of Leisure Parks, Piers and Attractions) heeft een waarschuwing naar de leden gestuurd dat deze zaak een aanleiding kan zijn voor andere mensen om een rechtzaak te beginnen tegen een recreatiegebied naar aanleiding van het geluidsoverlast.

Comments are closed.